www.beskydy.cz - Beskydy - Beskydy - lidová kultura


Tisknout

Beskydy - lidová kultura

Valašsko je známé svými výraznými projevy lidové kultury. Každý si pod tímto pojmem představí cimbálovou muziku, tanečníky v krojích a to vše pod štíty dřevěných chalup daleko v horách, obklopených čistou přírodou. Něco podobného však již dávno neexistuje, valašské vesnice se v posledních 30 letech zcela změnily a změnili se i jejich obyvatelé.

Musíme si však uvědomit, že Valašsko bylo jedním z mála našich regionů, v nichž se slohová kultura privilegovaných vrstev téměř neprojevovala. V této chudé horské krajině nikdy nebyl dostatek investorů, kteří by přilákali odborně školené architekty, stavitele, sochaře nebo malíře, ve městě byl nedostatek mistrů i některých řemesel, jinde rozšířených. A tak lidé závislí jen na vlastní tvorbě, pro niž neměli vzory a předlohy v blízkém okolí, si museli vše zhotovovat sami. Z tradic bývalé lidové kultury přetrvávají do současnosti jen ty prvky, které mají podmínky k vlastnímu životu a k dalšímu rozvoji i v dnešní společnosti. Na první pohled to jsou staré stavby, sloužící již většinou pro rekreační bydlení a jevy nářeční, které můžete slyšet kdekoliv. Větší část té staré tradiční lidové kultury zanikla nebo dožívá.

Při formování kultury lidu měla největší význam hospodářská tradice východní valašské a domácí pasekářské kolonizace. V ní se uplatnily i kulturní jevy rozšířené mezi nejnižšími společenskými vrstvami v polských a slovenských Karpatech. Proto dnes řadíme lidovou kulturu obyvatel Beskyd a Javorníků do velkého a výrazného celku kultury karpatské.

V každé horské oblasti se projevovala nerovnoměrnost společenského vývoje více než v rovině. Valašsko bylo ještě k tomu oblastí hraniční mezi Královstvím českým (zeměmi Koruny české) a Královstvím uherským (částí obývanou však Slováky). Oboustranné prolínání kulturních jevů bylo proto časté. Módní novoty, technické a hospodářské pokrokové jevy pronikaly z městských kulturních center do hor jen velmi pomalu, protože v minulosti byla doprava a vzájemný styk obyvatel vzhledem k dnešním podmínkám nepatrné. Horské regiony bývaly proto i kulturně izolované a konzervativně se držely tradic zděděných od předcházejících generací. Tyto tradice se v mnohých kulturních projevech odlišovaly v jednotlivých vesnicích, někde jich užívali obyvatelé celého údolí řeky nebo i většího regionu.

Proto rozlišujeme lidovou kulturu :

  • Těšínska, kde se výrazně odlišují goralské obce horské od nížinných (přibližně v údolí Olše od Jablunkova ),
  • Lašska, jehož jádrem bylo bývalé hukvaldské panství ( přibližně od údolí Morávky až k sedlu Pindula mezi Frenštátem a Rožnovem )
  • Valašska

V posledním ze tří regionů se lidová kultura rozvíjela rychleji na Meziříčsku a Rožnovsku (povodí Rožnovské Bečvy, Bystřice a Velké Karlovice kolonizované z Rožnovska) než na Vsetínsku ( údolí Vsetínské Bečvy od Karolinky s povodím Rokytenky a Ratibořky ) s mladší kolonizací a než ve starých obcích bývalého brumovského panství (okolí Valašských Klobouk a povodí Senice ), kde se zachovalo mnoho archaických rysů.

Za Valachy se však považovali i lidé žijící v horách na okrajích dalších údolí, směřujících k Vizovicím a všude v Hostýnských vrších (část Holešovska a Kelečska ). Za největší kulturní předěl považujeme však Veřovické vrchy a masív Raďhoště mezi Rožnovskem a Frenštátskem. Kulturní rozdíly severu a jihu byly snad větší než mezi východními a západními svahy moravskoslovenských pohraničních hor.


InfoČesko

Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2021 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b